Międzynarodowy Festiwal Słowo i Muzyka u Jezuitów

Międzynarodowy Festiwal Słowo i Muzyka u Jezuitów

Stowarzyszenie „Słowo i Muzyka u Jezuitów”

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Słowo i Muzyka u Jezuitów” ukonstytuowało się w 2013 roku. W 2014 i 2015 roku, zorganizowało kolejne edycje V-ą i VI–ą Międzynarodowego Festiwalu Słowo i Muzyka u Jezuitów. Poprzednie edycje Festiwali były organizowane przez tych samych organizatorów, mimo że nie działali w ramach Stowarzyszenia. W ramach statutowej działalności Stowarzyszenie Słowo i Muzyka u Jezuitów zajmuje się organizacją koncertów muzycznych w ciągu całego roku. Jest to muzyka chóralna, organowa, kameralna, instrumentalna i solowa. Stowarzyszenie zajmuje się propagowaniem form teatralnych w ramach zespołów dziecięcych i młodzieżowych. Promuje działalność Positivo Arte. Jest to orkiestra kameralna składająca się z zawodowych muzyków oraz uczniów muzycznych szkół łódzkich oraz studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. Współpraca w ramach orkiestry pełni rolę edukacyjną i promocyjną młodych utalentowanych artystów środowiska łódzkiego. Szczególnie młodzież zrzeszona w orkiestrze, może zaistnieć w przestrzeni koncertowej, a to w dalszej perspektywie procentuje jako doświadczenie sceniczne.

Funkcjonowanie Stowarzyszenia „Słowo i Muzyka u Jezuitów”, jest oparte o identyfikację potrzeb społecznych, mieszkańców Łodzi i województwa, próbę znalezienia rozwiązań i oferowanie możliwości zapełnienia istniejących nisz z zakresu szeroko pojętej kultury i sztuki w środowisku łódzkim.

Ojcowie Jezuici w Łodzi, obejmują wsparciem i służą bieżącą pomocą Stowarzyszeniu, w zakresie realizowanych przedsięwzięć i imprez kulturalnych.

Stowarzyszenie „Słowo i Muzyka u Jezuitów”, jest organizacją non-profit. Rozwój  działalności zależy od możliwości finansowych Stowarzyszenia i pozyskiwanych środków z dotacji. Każdego roku na przełomie września i października planujemy organizacje kolejnych edycji Festiwalu. Jednak bez pomocy i Wsparcia Zarządu Województwa Łódzkiego, nie uda nam się zrealizować tych planów i zamierzeń. Zabiegamy, aby w dalszym ciągu promować – na terenie Łodzi i województwa – działalność kulturalną także na rzecz dzieci i młodzieży oraz rozwinąć działalność koncertową.

działalność nieodpłatna pożytku publicznego

1) organizowanie imprez artystycznych, festiwali, koncertów, spektakli, wystaw, projekcji filmowych, performance, prelekcji, spotkań autorskich i literackich, spotkań oświatowo – wychowawczych, spotkań dyskusyjnych,

2) promowanie wybitnych twórców i ich dzieł, w tym młodych artystów z Łodzi i regionu,
3) organizowanie i rozwijanie działalności dobroczynno-charytatywnej mającej na celu niesienie pomocy ludziom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
4) prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym, popularyzowanie postaw i działań etycznych, zgodnych z zasadami religii chrześcijańskiej,

5) prowadzenie działalności szkoleniowej i poradniczej, propagowanie osiągnięć nauki kształtującej i rozwijającej osobowość człowieka i jego wrażliwość na kulturę, muzykę, teatr i pomoc wzajemną,

6) prowadzenie działalności mającej na celu zachowanie, modernizacje i konserwacje sprzętu muzycznego – zabytkowego kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 60.

7) prowadzenie działalności wydawniczej,

8) transmitowanie wydarzeń i projektów artystycznych za pomocą mediów elektronicznych w tym internetu,

9) organizowanie warsztatów i kursów mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych polskich i zagranicznych artystów oraz specjalistów różnych dziedzin nauki i sztuki,

10) promowanie innowacyjnych projektów artystycznych

adres:

„SŁOWO I MUZYKA U JEZUITÓW”

KRS: 0000475688;  NIP: 7252070699; nr REGON: 101668607

SIENKIEWICZA 60, 90-­058  ŁÓDŹ

tel: 607 777 759

e-mail: ujezuitow@gmail.com    https://ujezuitow.eu

numer rachunku bankowego: 14102033780000170202607760

nazwa banku: PKO BP 3 ODDZIAŁ W ŁODZI

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Józef Łągwa SJ -­ Prezes Zarządu

Jolanta Chełmińska – Wiceprezes Zarządu

Monika Kowalska – Skarbnik

Bogna Janiec – Członek Zarządu

Krystyna Kwaśniak – Sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA

Zygmunt Chabowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Agnieszka Węgrzyńska – Zastępca Przewodniczącego

Andrzej Kolarski – Sekretarz Komisji Rewizyjnej

DYREKCJA FESTIWALU

Józef Łągwa SJ, DYREKTOR FESTIWALU nadzoruje wszystkie działania festiwalu na wszystkich jego etapach: od pozyskania sponsorów, mecenasów, patronów, promocję festiwalu przed jego rozpoczęciem, realizację festiwalu aż do jego zakończenia i rozliczenia. Od lat zajmuje się organizacją koncertów, w tym w ramach Festiwalu Słowo i Muzyka u Jezuitów w Łodzi, a także w Jastrzębiej Górze. W listopadzie 2014 roku, O. Józef Łągwa został uhonorowany „Odznaką za zasługi dla miasta Łodzi”, przez Prezydent Miasta Hannę Zdanowską. W 2012 r. otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Rekolekcjonista, organizator pomocy rodzinom internowanych i więzionych (leki, odżywki dla dzieci, dary, opieka prawna, wsparcie), katecheta, współorganizator z o. Józefem Kozłowskim i mszy św. z udziałem znanych aktorów.

1986 – 1993, duszpasterz młodzieży i dzieci w parafii św. Andrzeja Boboli w Szczecinie.

W 1987 współtwórca (we współpracy z Andrzejem Milczanowskim, Janem Tarnowskim, Przemysławem Nagórskim) Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele oo. Jezuitów w Szczecinie jako przykrywki dla spotkań opozycji, prelegent w środowisku pracowniczym (Stoczni, Portu, Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, kolejarzy) nt. nauczania Jana Pawła II. W 1988 opiekun strajkujących (wizyty, kazania patriotyczne, posługa kapłańska, organizowanie projekcji filmowych, dostarczanie informacji)

1993-1997, duszpasterz młodzieży i dzieci w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdańsku, 1997-1998, duszpasterz w Domu Zakonnym III Probacja w Jastrzębiej Górze,

1998-2005, proboszcz, przełożony wspólnoty w parafii Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi,

od 2005 proboszcz, superior wspólnoty zakonnej w Domu Zakonnym i parafii św. Ignacego Loyoli w Jastrzębiej Górze; obecnie jest duszpasterzem w Parafii Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi.