Międzynarodowy Festiwal Słowo i Muzyka u Jezuitów

Międzynarodowy Festiwal Słowo i Muzyka u Jezuitów

XIV Festiwal Słowo i Muzyka u Jezuitów – Łódź 2023

Serdecznie zapraszamy na koncerty festiwalowe w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi.

Festiwal trwa od 1 października do 22 października, w tym czasie odbędą się cztery koncerty o zróżnicowanej tematyce muzycznej.

01.20.2023      KONCERT INAUGURACYJNY – Dawid Kasprzak i Orkiestra Arte Positiva

08.10.2023      KONCERT „TERESA ŻYLIS-GARA – Pamiętamy”

15.10.2023      KONCERT FORTEPIANOWY FRYDERYK CHOPIN –  uczniowie łódzkich Szkół Muzycznych

22.10.2023      KONCERT LAUREATÓW II Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Patriotycznej „NASZA RADOŚC I DUMA”  w 81 rocznicę powstania Armii Krajowej.