Międzynarodowy Festiwal Słowo i Muzyka u Jezuitów

Międzynarodowy Festiwal Słowo i Muzyka u Jezuitów

Śladami muzyki jezuickiej w Polsce i na świecie

Program cyklu to dwa koncerty, które odbędą się w naszej świątyni. 30 września br. będzie to koncert pt. „Muzyka wokalna z najstarszych źródeł jezuickich”  a 22 października br. koncert pt. „Muzyka jezuicka z Nowego Świata. Śladami kompozytorów Ameryki Łacińskiej”.

Koncerty „Śladami muzyki jezuickiej w Polsce i na świecie” promują artystów polskich, prezentując muzyczne dziedzictwo kultury niematerialnej z naszego regionu w kontekście muzyki światowej, uwzględniając kontekst historyczny i geograficzny dawnych terenów Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Wykonawcy wywodzący się z m.in. z Filharmonii Łódzkiej, zaprezentują dyptyk w formie dwóch programów, odsłaniających dorobek dawnej kultury polskiej i międzynarodowej kultury jezuickich misji.

Z repertuaru międzynarodowego pragniemy zaprezentować muzykę barokową z misji jezuickich, z transkrypcji ks. Prof. Piotra Nawrota – z partytur spisanych od rdzennych mieszkańców misji, w głębiach amazońskiej dżungli. Mamy nadzieję, że zarówno dzieci, młodzież, osoby dorosłe odnajdą w tym przekazie miłość i nadzieję oraz dobroć a zaangażowani Artyści przeżyją niezapomniane chwile.

30 września 2022r. godz. 19.00 | Muzyka wokalna z najstarszych źródeł jezuickich.

Księgozbiór pierwszego w Polsce kolegium jezuickiego w Braniewie został skradziony i wywieziony do Uppsali w 1626 roku. W zbiorach tych, do dziś zachowała się kolekcja muzykaliów, z których pragniemy zaprezentować selekcję utworów na czterogłosowy zespół wokalny. Repertuar ten poszerzamy o kompozycje Mykoła Dyleckiego, organisty i dyrygenta cerkiewnego, działającego na terenach dawnej Rzeczpospolitej, wykształconego w jezuickiej Akademii Wileńskiej.

Program koncertu nawiązuje do dialogu kultur, w kontekście którego odnajdujemy ducha naszego miasta i jego głęboko zakorzenioną historię. To nie tylko okazja do pogłębienia znajomości historii, wydarzenie o walorze artystycznym i edukacyjnym. Dostrzegając coraz większy udział w naszym życiu społecznym osób zza naszej wschodniej granicy, pragniemy także zaakcentować chęć dialogu i współpracy, nawiązując do wspólnych kart historii i dowartościowując dorobek kultury jaki powstał na wspólnym zrębie.

W programie koncertu: Hoc est praeceptum meum, Cum beatus Marcus, Tu est petrus, Tsariu Nebesnyj, Gospod Prosveshchenie, Sladchai Dievo Marie, Krestu Tvoyemu,

Zapraszamy na koncert do kościoła oo. Jezuitów, a tych którzy nie mogą, do śledzenia transmisji on-line na kanale YouTube.

Skład zespołu: Magdalena Szymańska (sopran, kierownictwo zespołu), Anna Krysztofiak (sopran, kierownictwo artystyczne „Dyptyku jezuickiego”), Aleksandra Jabłońska-Kozub (alt), Natalia Darkowska (alt), Piotr Wieczorek (tenor), Robert Grabowski (tenor), Bartosz Szulc (bas), Konrad Orawski (bas).

22 października 2022r, godz. 19.00 | Muzyka jezuicka z Nowego Świata. Śladami kompozytorów Ameryki Łacińskiej.

W programie zaprezentujemy utwory z partytur transkrybowanych przez ks. prof. Piotra Nawrota, będzie to m.in. kantata w języku indian chiquitos, oraz sonaty z misji w Boliwii i Paragwaju. Dzieła rdzennych kompozytorów anonimowych, m.in. „Beatus Vir”, Sonata XVIII, „Euge Serve Bone”.

Sonata VIII – kompozytor anonimowy z misji Chiquitos: Allegro, Andante, Minuet

Motet „O dulcissime Iesu” – kompozytor anonimowy z misji Chiquitos: sonata, recitativo „Caima, Iyai Jesus”,Acuacirica inemo,

Sonata XVIII – kompozytor anonimowy z misji Chiquitos: część II: Andante

Motet „O dulcissime Iesu” – ciąg dalszy: recitativo „Aqui ta naqui”, „Chapie, Iyai Jesu Christo”

Gigue – kompozytor anonimowy z misji Chiquitos

Alamanda – kompozytor anonimowy z misji Chiquitos

„Beatus vir” – Domenico Zipoli: Beatus vir, Exortum est, Iucundus homo, Peccator videbit, Gloria Patri, Sicut erat

Zapraszamy na koncert do kościoła oo. Jezuitów, a tych którzy nie mogą, do śledzenia transmisji on-line na kanale YouTube.

Wykonawcy: Anna Krysztofiak (sopran solo, prowadzenie koncertu), Magdalena Szymańska (sopran), Natalia Darkowska (alt), Piotr Wieczorek (tenor), Agnieszka Świątkowska (skrzypce barokowe), Anna Śliwa (skrzypce barokowe), Piotr Młynarczyk (viola da gamba), Joanna Cyrulik (klawesyn)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.