Międzynarodowy Festiwal Słowo i Muzyka u Jezuitów

Międzynarodowy Festiwal Słowo i Muzyka u Jezuitów

30 września 2022r. godz. 19.00 | Muzyka wokalna z najstarszych źródeł jezuickich – Koncert muzyki dawnej

Prezentowany przez nas repertuar koncertu podzielić można na dwie części: łacińską i staro-cerkiewno-słowiańską. „Część łacińska” obejmować będzie selekcję utworów z księgozbioru pierwszego kolegium jezuickiego w Braniewie, który został skradziony i wywieziony do Uppsali w 1626 roku. Zestawienie utworów łacińskich i wschodnich – po obu stronach spójne, bo przynajmniej do jakiegoś stopnia pozostające w dyskursie jezuickim – nie jest przypadkowe. Nie tylko stanowi niezwykłe świadectwo o tym, jak szerokie jest spectrum dziedzictwa kulturowego Towarzystwa Jezusowego. Tak skonstruowany program prezentuje także bogactwo kultury Rzeczpospolitej Obojga Narodów, jako wielokulturowego tygla, który w swojej różnorodności (Polacy, Litwini, Rusini, Ormianie, Ukraińcy, Tatarzy, Żydzi, i inni…) funkcjonował pokojowo. Czy pamiętamy o tym? Jakie mamy na co dzień wyobrażenie o kulturze dawnej Polski, czy potrafimy być chociaż odrobinę obiektywni? Druga cześć koncertu „staro-cerkiewno-słowiańska” to twórczość Mykoły Dyleckiego jako świadectwo obecności kompozytorów ukraińskiego pochodzenia w wielkim dziedzictwie Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Zapraszamy do transmisji z koncertu:

Wykonawcy:
Anna Krysztofiak – sopran
Magdalena Szymańska – sopran
Piotr Wieczorek – tenor
Robert Grabowski – tenor
Bartosz Szulc – bas
Konrad Orawski – bas

Nagranie z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Nagranie z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail