Międzynarodowy Festiwal Słowo i Muzyka u Jezuitów

Międzynarodowy Festiwal Słowo i Muzyka u Jezuitów

5 października 2014 r., g. 19.00 – KONCERT KAMERALNY

Magdalena Kling-Fender – skrzypce
Anna Ceglińska – skrzypce
Jolanta Kukuła-Kopczyńska – altówka
Robert Fender – wiolonczela

Program:

Krzysztof Grzeszczak – Reminiscencje

Jan Sebastian Bach – Wariacje Goldbergowskie BWV 988 ( wersja na trio smyczkowe: Dmitry Sitkovetsky)

 

ANNA CEGLIŃSKA – skrzypaczka, urodzona w Łodzi
w 1986 roku w rodzinie o tradycjach muzycznych. Ukończyła Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów
w Łodzi w roku 2009, w klasie skrzypiec prof. Izabeli Ceglińskiej i ad. dra Macieja Łabeckiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. W czasie studiów pracowała również pod kierunkiem prof. Moniki Urbaniak Lisik w Hochschule der Künste Bern w Szwajcarii. W roku 2012 ukończyła trzyletnie studia doktoranckie, otwierając przewód doktorski. Otrzymała stypendium JM Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi dla najlepszych doktorantów. Anna Ceglińska była półfinalistką i finalistką ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów skrzypcowych oraz kameralnych.  Do najważniejszych należą: IV Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku (2001), V Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków im. Stanisława Serwaczyńskiego w Lublinie (2002), Ogólnopolskie Przesłuchania Uczniów Klas Skrzypiec i Altówki Szkół Muzycznych II Stopnia (2004), XVI Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi (2007), VIII Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków im. Stanisława Serwaczyńskiego w Lublinie (2011). Swoje umiejętności rozwijała jako uczestniczka kursów mistrzowskich w klasach wybitnych profesorów: Iwony Wojciechowskiej, Moniki Urbaniak Lisik, Igora Frołowa, Benjamina Schmida, Yossifa Ivanova, Katrin Scholz, a także jako uczestniczka międzynarodowych kursów orkiestrowych m.in. Internationalen Jungen Orchesterakademie w Bayreuth i Junge Philharmonie Thüringen w Weimarze. Anna Ceglińska prowadzi działalność koncertową jako solistka
i kameralistka. Dokonała wielu nagrań radiowych, telewizyjnych oraz nagrań muzyki filmowej. Razem
z altowiolistką Anną Barańską oraz wiolonczelistką Barbarą Piotrowską współtworzy Trio Vertigo, a wraz
z Barbarą Piotrowską oraz pianistą Maksymem Rzemińskim – Maxime Piano Trio. Na stałe współpracuje
z Radiową Filharmonią New Art. Od roku akademickiego 2009/2010 jest zatrudniona w Katedrze Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi jako asystentka w klasie skrzypiec prof. Michała Grabarczyka.

JOLANTA BARBARA KUKUŁA-KOPCZYŃSKA – altowiolistka, profesor sztuk muzycznych, prowadzi klasę altówki w łódzkiej Akademii Muzycznej. Pracę pedagogiczną łączy z działalnością koncertową ze szczególnym upodobaniem poświęcając się kameralistyce.     Swe umiejętności w tej dziedzinie doskonaliła pod kierunkiem prof. Uzi Wiesel’a (Tel-Aviv Quartet), a także członków Amadeus Quartet.  Artystka współpracuje z łódzkim sekstetem smyczkowym STUDIO, który zapoczątkował swą działalność w Bayreuth w 1987r. Sekstet STUDIO koncertował w Holandii, Niemczech, Austrii (kilkakrotnie w Mozarteum w Salzburgu), Hiszpanii (Auditorio National i Circulo de Bellas Artes
w Madrycie), a także podczas Poznańskiej Wiosny Muzycznej i Warszawskiej Jesieni. Zespół STUDIO nagrywał dla PR. Dokonał rejestracji dla Oesterreichische Rundfunk oraz holenderskiej TV. J.K-K współpracowała
z orkiestrą Sinfonia Varsovia oraz z zespołem Marka Drewnowskiego „The Chopin Soloists”. Występowała jako solistka – koncerty m.in. w Hiszpanii, Niemczech, Holandii, Belgii, Luxemburgu. W jej repertuarze obok dzieł klasycznych znajdują się utwory powstałe współcześnie, często jej dedykowane. Altowiolistka zrealizowała także wiele innych nagrań, TV holenderska zarejestrowała wykonane przez nią „Maerchenbilder” oraz „Adagio
i Allegro” Roberta Schumanna.  Nagrania tych utworów w jej wykonaniu znalazły się na CD wydanej przez Brilliant Classics. J. K-K jest finalistką Międzynarodowego Konkursu Instrumentalnego w Markneukirchen, Konkursu „Para grandes virtuosos„ w San Sebastian oraz laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Altówkowego im. J. Rakowskiego w Poznaniu. Prowadziła lekcje mistrzowskie w Konserwatorium w Enschede (Holandia)
i w Akademii Muzycznej w Krakowie. Była także jurorem Ogólnopolskiego Konkursu Altówkowego im. Jana Rakowskiego w Poznaniu (2009).

MAGDALENA KLING-FENDER – skrzypaczka. Koncertuje w kraju i zagranicą, specjalizuje się w muzyce kameralnej. Jest związana z Akademią Muzyczną w Łodzi, gdzie uzyskała w 2014 roku tytuł doktora sztuki. Łódzką uczelnię ukończyła z wyróżnieniem w 1999 r. w klasie prof. Iwony Wojciechowskiej. Swe umiejętności doskonaliła podczas kursów muzycznych w Łańcucie, Żaganiu i Głuchołazach. Ma w dorobku laury w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, w których brała udział jako uczennica
i studentka. Do najważniejszych zaszczytów należą: III miejsce w Ogólnopolskim Przesłuchaniu Skrzypiec
w Elblągu
(1993), wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. Stanisława Serwaczyńskiego
w Lublinie
(1993), nagroda Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Karola Szymanowskiego (1997) oraz wyróżnienie na Międzynarodowym Międzyuczelnianym Konkursie Kameralnym im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi w kategorii tria fortepianowe(1998). Skrzypaczka występowała podczas sesji muzyczno – naukowych, organizowanych przez Akademię Muzyczną w Łodzi min. w sesji muzyki współczesnej Musica Moderna. Współpracowała z sekstetem „Studio”, założonym przez profesorów łódzkiej AM. Nagrywała dla Polskiego Radia i Telewizji. Od wielu lat Magdalena Kling-Fender tworzy duet fortepianowy
z siostrą Katarzyną Kling. Wraz mężem Robertem Fenderem tworzą wspólnie Trio Vivo, które koncertuje już od 1997 roku.

ROBERT FENDER – wiolonczelista. Koncertuje jako solista i kameralista, jest związany z Akademią Muzyczną
w Łodzi jako adiunkt w Katedrze Instrumentów Smyczkowych. Studia w Akademii Muzycznej w Łodzi pod kierunkiem prof. Stanisława Firleja ukończył  z wyróżnieniem w 1999 r. Umiejętności doskonalił na krajowych
i zagranicznych kursach wykonawczych pod okiem znakomitych pedagogów: Zary Nelsovej, Natalii Szachowskiej, Milosa Sadlo, Gerharda Mantela, Karine Georgian, Angelice May. Legitymuje się wieloma nagrodami, min. III nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym im. Dezyderiusza Danczowskiego
w Poznaniu (1997), wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza
w Łodzi (1998) oraz nagroda specjalna SPAM na III Międzynarodowym Konkursie Indywidualności Muzycznych im. A. Tansmana w Łodzi(2002). W latach 1998-1999 otrzymywał stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Robert Fender koncertował jako solista z orkiestrą Filharmonii Łódzkiej, Concerto Avenna , Bielską Orkiestrą Kameralną oraz Łódzką Orkiestrą Kameralną „Camerata”. Brał udział w festiwalach i sesjach muzycznych w kraju i za granicą. Artysta dokonał nagrań dla Polskiego  Radia w Warszawie, Radia Łódź oraz Telewizji Polskiej. Od 1997r. jest członkiem tria fortepianowego Trio Vivo. W 2011 roku ukazała się nakładem wytwórni DUX debiutancka płyta zespołu z utworami Brahmsa i Arensky’ego.

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail