Międzynarodowy Festiwal Słowo i Muzyka u Jezuitów

Międzynarodowy Festiwal Słowo i Muzyka u Jezuitów

24 października 2013 r., g. 19.00, – KONCERT ORATORYJNY

Mieczysław Pawlakobój

Aleksandra Nawefortepian

Julianna Kamila Siedler, Hubert Marciniakperkusja

Chór Dziecięcy Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi,

Chór Dziecięcy Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Aleksandra Tansmana w Łodzi,

Żeński Chór Kameralny „Presto” Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi,

Orkiestra Smyczkowa Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Aleksandra Tansmana w Łodzi oraz Zespół  Smyczkowy POSITIVO ARTE

Kamil Chałupnikdyrygent

 

Program:

  1. Andrzej Hundziak (ur. 1927) – Marchołt, sł. Roman Brandstaetter

  2. Bronisław Kazimierz Przybylski (1942-2011) – Dwa Brysie, sł. Ludwik Jerzy Kern

  3. Krzysztof Grzeszczak (ur. 1965) – Ostinateco

  4. Jerzy Bauer (ur. 1936) – Na Zachód, na Południe, na Północ, sł. Julian Tuwim

  5. Artur Zagajewski (ur. 1978) – Psalm

  6. Sławomir Kaczorowski (ur. 1956) – Swing music

  7. Krzysztof Grzeszczak (ur. 1965) – Ex Libro Psalmorum II

 

Aleksandra Nawe – pianistka, pedagog, ur. w 1965 roku w Tarnobrzegu. Studia w łódzkiej Akademii Muzycznej ukończyła z wyróżnieniem w 1990 roku w specjalności solistycznej u prof. Zbigniewa Lasockiego i kameralnej u prof. Rajmunda Ambroziaka. Jej Mistrzami byli także prof. prof.: Tadeusz Chmielewski i Anita Krochmalska-Podfilipska. Uczestniczyła w XVII Międzynarodowym Letnim Kursie Mistrzowskim prowadzonym przez prof. Ivana Klansky’ego w Academy of Art w Pradze oraz w Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. Współpracowała z wybitnymi pedagogami (T. Żylis-Gara, S. Toczyską, I. Kremling, I. Kłosińską, B. E. Werner, E. Sąsiadkiem, R. Karczykowskim, R. Dorresteijn’em) podczas mistrzowskich kursów wokalnych i instrumentalnych (Łódź, Szczawnica, Duszniki Zdrój, Radziejowice, Monaco).

Jest laureatką II nagrody (I nie przyznano) Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Kameralnej w Łodzi oraz kilku dyplomów za najlepszy akompaniament. Wielokrotnie brała udział w krajowych i międzynarodowych konkursach instrumentalnych i wokalnych (Duino, Trnava, Salzburg, Barcelona, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Łódź, Kalisz, Krynica Zdrój, Duszniki Zdrój, Nowy Sącz, Warszawa).

Aleksandra Nawe występuje w kraju oraz za granicą (Łotwa, Litwa, Austria). Prezentuje projekty własne, a także koncertuje w ramach festiwali muzycznych, konferencji i sesji naukowo-artystycznych, sesji Musica Moderna (liczne prawykonania dzieł kompozytorów współczesnych) i cyklu Wieczory Muzyczne organizowanego przez Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów Łodzi, w salonach muzycznych Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, cyklu Ars Cameralis w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. Przez kilkanaście lat współpracy z orkiestrą Filharmonii łódzkiej wielokrotnie uczestniczyła w koncertach oraz tournée tego zespołu, m.in. w Niemczech, Danii i Francji. Dokonała nagrań dla radia polskiego i łotewskiego, telewizji polskiej i holenderskiej (12 półgodzinnych filmów muzycznych w cyklu Klasyka o północy), oraz filmu polskiego i teatru.

W swoim dorobku ma także liczne wydania płytowe, m. in: Dzieła muzyki waltorniowej, Katedra Kameralistyki w hołdzie Poulencowi, Bronisław Kazimierz Przybylski 60., Wieczory z liryką wokalną, Barwy uczuć, Twórczość kameralna Grażyny Bacewicz, Pastorale, Twórczość kameralna Johannesa Brahmsa, Katedra Kompozycji vol. 8, Droga do teatru…, Jerzy Bauer – heterogeniczny oraz DVD – Zielony pejzaż… Piosenki Piotra Hertla.

Jest autorką kilku artykułów i publikacji naukowych (W: Z Dziejów Akademii Muzycznej w Łodzi: Katedra Muzyki Kameralnej [współautor – Lucjan Cieślak]; W: Umiejętność gry a vista i jej znaczenie w edukacji pianisty: Stres – jak go pokonać, aby dobrze grać a vista; W: Pianistyka łódzka z cyklu Kultura muzyczna Łodzi: Historia powstania Katedry Kameralistyki oraz Konkursu Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza, oraz Rajmund Ambroziak (1932-1996). Sylwetka artysty i pedagoga; W: Głos ludzki jako żywy instrument w twórczości kompozytorów XX wieku: Inspiracje poetyckie w pieśni artystycznej na przykładach wybranych z twórczości współczesnych kompozytorów łódzkich; Praca habilitacyjna: Jerzy Bauer – twórca heterogeniczny. Poetyka i ilustracyjność partii fortepianu jako elementy intencji interpretacyjnych w wybranych utworach kameralnych Jerzego Bauera.

Od 1988 roku jest zatrudniona w łódzkiej Akademii Muzycznej. W latach 1990-1996 pracowała także w średnim szkolnictwie muzycznym. Jest zapraszana do jury konkursów dla młodych pianistów i przesłuchań makroregionalnych młodzieżowych zespołów kameralnych.

Dwukrotnie (1997, 2006) otrzymała nagrodę Rektora macierzystej uczelni za działalność dydaktyczną i artystyczną, a w 2003 roku została wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury przyznawaną przez Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 2007 roku posiada stopień naukowy doktora habilitowanego sztuki muzycznej. Pracuje na Wydziale Fortepianu, Organów, Klawesynu i Instrumentów Dawnych (od lutego 2013 roku zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego), w Katedrze Kameralistyki prowadzi zajęcia z zakresu kameralistyki fortepianowej.

 

Mieczysław Pawlak ukończył z wyróżnieniem studia w PWSM w Łodzi w klasie oboju prof. Józefa Ciepłuchy. Jest laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Oboistów we Włoszkowicach oraz dwukrotnym uczestnikiem międzynarodowego Konkursu w Monachium.

Od 1973 roku do chwili obecnej jest pierwszym oboistą orkiestry Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina. Wykonywał również partie oboju miłosnego i rożka angielskiego. Wielokrotnie występował jako solista w koncertach obojowych w kraju i za granicą (Hiszpania, Francja). Z macierzystą orkiestrą odbył wiele zagranicznych tournée, występował niemal w całej Europie, na Tajwanie, w Izraelu i USA. Koncertował również jako kameralista (trio stroikowe, kwintet dęty, kwintet fortepianowy), oraz członek orkiestr kameralnych (Pro Musica, Sinfonia Varsovia, Rubinstein Sinfonietta i innych).

Dokonał wielu nagrań płytowych muzyki kameralnej i symfonicznej oraz muzyki filmowej. Jest nauczycielem dyplomowanym Zespołu Szkół Muzycznych im. ST. Moniuszki w Łodzi (otrzymał wiele nagród za osiągnięcia pedagogiczne), oraz jurorem konkursów.

Od 1999 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Łódzkiej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów.

 

Julianna Kamila Siedler ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. H. Wieniawskiego w Łodzi. W latach 2007-2012 kształciła się pod kierunkiem prof. U. Bereźnickiej-Pniak i dr P. Pniaka w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. W 2012 ukończyła studia drugiego stopnia z wyróżnieniem. Aktualnie jest doktorantką II roku w rodzimej uczelni oraz studentką II roku studiów magisterskich w klasie marimby prof. Ludwiga Alberta i Chin Cheng Lin w Koninklijk Conservatorium Antwerpen (Artesis Hogeschool Antwerpen) w Belgii. W roku 2011 wyjechała na stypendium programu Erasmus do Koninklijk Conservatorium Brussel, gdzie miała okazję kształcić się pod okiem profesorów: G. Franҫois, B. Quartier oraz B. Bouckaerta.

W trakcie pięciu lat studiów, aż do chwili obecnej współpracowała z profesjonalnymi orkiestrami, m.in.: Orkiestrą Filharmonii Łódzkiej, Teatru Wielkiego w Łodzi, czy Filharmonii Kaliskiej, jak również orkiestrami akademickimi (Orkiestra Dęta Akademii Muzycznej w Łodzi, Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Łodzi, Orkiestra Symfoniczna Koninklijk Conservatorium Brussel). Grała pod batutą znamienitych dyrygentów, m.in. D. Raiskina, M. Nesterowicza, M. Pijarowskiego, A. Boreyko, J. M. Florêncio, T. Wojciechowskiego, K. Pendereckiego, K. Korda, W. Michniewskiego oraz wielu innych. Wykonywała rozbudowany repertuar od klasycznego, przez muzykę jazzową, filmową, sonorystyczną, aż do muzyki najnowszej.

Brała intensywny udział w działaniach zespołu perkusyjnego Percussion Studio, jako członek zespołu, solistka oraz w duetach, zarówno na terenie uczelni, jak i poza nią. Współpracowała również z Big Bandem Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Jej działalność solowa uwidacznia się na koncertach finałowych rozmaitych warsztatów, organizowanych w Polsce i za granicą, jak również koncertach niezależnych. Nieustannie doskonali swoje umiejętności na wielu mistrzowskich kursach w Polsce i zagranicą, pracując pod okiem wybitnych profesorów (m.in. S.Sakai, Axoum Duo, A.Caggiano, G.Jurczyka, W.Herzyka, S.Buranov, Nanae Mimura, Seung-Myeong Oh, Daniella Ganeva, Kuniko Kato, Pei Ching Wu, N. J. Živkovič).

 

Hubert Marciniak – Tegoroczny absolwent Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi, w klasie perkusji Sebastiana Dworczaka. Obecnie jest studentem Informatyki w Centrum Kształcenia Międzynarodowego na Politechnice Łódzkiej. W 2008 roku brał udział w prawykonaniu „Ex Libro Psalmorum II” Krzysztofa Grzeszczaka.

 

Kamil Chałupnik – ukończył Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w 2001 r. Jest absolwentem Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy ( 2010 r.). Z chórami dziecięcymi i młodzieżowymi pracuje od 1999 r. Od 2001 r. prowadzi zajęcia chóru, a od 2007 r. Orkiestry Smyczkowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Aleksandra Tansmana w Łodzi. Od stycznia 2005 r. pracuje z Chórem Dziecięcym Zespołu Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki. Jest założycielem i dyrygentem Żeńskiego Chóru Kameralnego „Presto”. Z zespołami prowadzi ożywioną działalność koncertową w kraju i za granicą (Niemcy, Austria, Włochy, Bułgaria, Grecja, Węgry), bierze również udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i festiwalach zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Dokonał kilku prawykonań utworów Krzysztofa Grzeszczaka.

 

Żeński Chór Kameralny „Presto” powstał w 2005 roku. Założycielem i dyrygentem chóru jest Kamil Chałupnik, emisję głosu w zespole prowadzi Anna Szoszkiewicz. W skład zespołu wchodzą dziewczęta z różnych szkół łódzkich w wieku od 13 do 19 lat. Chór posiada w repertuarze utwory literatury chóralnej religijnej i świeckiej, wokalnej i wokalno – instrumentalnej różnych epok, opracowania muzyki filmowej, popularnej, gospel oraz kolędy. Występował ponad 240 razy w kraju i za granicą. Chór zdobywał nagrody min. na Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym Canto Lodziensis, w Ostrowie i Chełmnie. Dwukrotnie otrzymał Puchar Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, a w 2009 zdobył Grand Prix na Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym w Spychowie. W grudniu 2009 roku chór koncertował w Wiedniu. W 2010 roku zdobył Srebrny Kamerton na Ogólnopolskim Konkursie Chórów a cappella w Bydgoszczy i Brązowy Dyplom na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Gaude Cantem w Bielsku Białej.

 

Chór PSM I st. im. A. Tansmana w Łodzi pracuje pod opieką Kamila Chałupnika od września 2001. Zespół liczy ok. 110 dzieci w wieku 10 – 16 lat, pracujących w trzech filiach szkoły na terenie Łodzi. Co roku występuje publicznie na terenie miasta i okolic. Chór wykonuje muzykę różnych epok i stylów.  Bierze udział w festiwalach   i konkursach chóralnych. W 2005 wyśpiewał III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Chórów w Giessen (Niemcy) oraz nagrodę za najlepsze wykonanie utworu w kat. FOLK.  Wielokrotnie występował w Ogólnopolskim Konkursie Chórów Cantio Lodziensis zdobywając min. II nagrodę w 2006 roku.  W roku 2009 otrzymał I miejsce, a w 2011 –  II miejsce w Regionalnych Przesłuchaniach Chórów Szkół Muzycznych w Skierniewicach. W 2011 roku zespół występował na festiwalu w Bułgarii. W styczniu 2012 roku chór otrzymał Brązowe Pasmo na Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie,  w grudniu 1012 zdobył  Grand Prix IV Wojewódzkiego Konkursu Kolęd w Łodzi. W roku 2013 zespół wyśpiewał Brązowy Dyplom na Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym Warszawska Wiosna Chóralna.

 

 

Chór Dziecięcy Zespołu Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Łodzi działa pod dyrekcją Kamila Chałupnika od stycznia 2005 roku. W zespole śpiewają uczniowie działu dziecięcego i młodzieżowego podstawowej szkoły muzycznej w wieku od 10 do 16 lat. Chór specjalizuje się w wykonywaniu muzyki współczesnej kompozytorów polskich i europejskich. Posiada w repertuarze min. Missa Brevis Krzesimira Dębskiego, Stabat Mater Tomasza Kiesewettera, Gloria i Ex Libro Psalmorum II Krzysztofa Grzeszczaka oraz wiele utworów a cappella współczesnych kompozytorów, m. in. J. Świdra, A. Koszewskiego i K. Grzeszczaka. W ramach współpracy z Filharmonią Łódzką zespół brał udział w wykonaniu  Carmina Burana  C. Orfa oraz Pasji wg św. Łukasza K. Pendereckiego. Chór jest laureatem konkursów i festiwali, m. in.  Grand Prix Regionalnych Przesłuchań Chórów Szkół Muzycznych regionu łódzkiego w Skierniewicach (2005, 2009, 2011, 2013), wyróżnienia w ramach Międzynarodowego Bałkańskiego Festiwalu Muzycznego w Kieten (Bułgaria – 2012). Zdobywał również nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym Cantio Lodziensis i Ogólnopolskim Festiwalu Warszawska Wiosna Chóralna, oraz Międzynarodowym  Festiwalu Olimpijskim w Litochoro (Grecja).

 

 

 

 

 

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail