Międzynarodowy Festiwal Słowo i Muzyka u Jezuitów

Międzynarodowy Festiwal Słowo i Muzyka u Jezuitów

21 września 2014 r., g. 19.00 – KONCERT ORKIESTROWY

Sławomira Wilga – skrzypce

Orkiestra Kameralna POLISH CAMERATA

Marek Głowacki – dyrygent

Program:

Wolfgang Amadeusz Mozart – Koncert skrzypcowy D-dur KV 218
1. Allegro
2. Andante cantabile
3. Rondeau, Andante grazioso – Allegro ma non troppo

Wolfgang Amadeusz Mozart – Symfonia g-moll KV 550
1. Allegro molto
2. Andante
3. Menuetto
4. Allegro assai

 

SŁAWOMIRA WILGA rozpoczęła edukację muzyczną w 2001 roku
w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. F. Chopina w Bytomiu. Jest laureatką czołowych nagród na: Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych w Elblągu, VII Ogólnopolskim Forum Młodych Instrumentalistów im. K. i A. Szafranków w Rybniku (I nagroda), XXXVII Konkursie Bachowskim im.
S. Hajzera w Zielonej Górze (II nagroda), Ogólnopolskim Festiwalu Skrzypcowym w Kielcach (II nagroda), Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Szkół Muzycznych II st. w Warszawie (III nagroda), Makroregionalnych Przesłuchaniach Zespołów Kameralnych II st. w Chorzowie (III nagroda), III Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych w Elblągu (I nagroda) oraz II Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym w Cieszynie. W sierpniu 2013 r. wystąpiła w Studiu koncertowym Polskiego Radia w ramach IX Ogólnopolskiego Festiwalu Promocyjnego „Sierpień Talentów” oraz dwukrotnie jako solistka z Polską Młodzieżową Orkiestrą Symfoniczną w Bytomiu oraz z Filharmonią Śląską pod batutą M. Błaszczyka. Uczestniczyła również w międzynarodowym projekcie „International Lutosławski Youth Orchestra” w Szczecinie, w którym pełniła funkcję koncertmistrza. Była stypendystką CEA w latach 2011/2012 oraz 2012/2013. Obecnie jest studentką I roku w klasie skrzypiec prof. AM Łukasza Błaszczyka w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

 

MAREK GŁOWACKI jest absolwentem Akademii Muzycznej w Łodzi (fortepian) oraz Akademii Muzycznej w Krakowie (dyrygentura symfoniczna). Brał udział
w Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich prowadzonych przez wybitnego kreatora muzyki oratoryjno-kantatowej prof. dr h.c. H. Rillinga wraz z Międzynarodową Orkiestrą Akademii Bachowskich w latach 1993, 1996, 1998. Od roku 1999 ściśle współpracuje  z  Zespołem Wokalnym  all’ Antico, stąd też wzięły się kilkukrotne w ciągu każdego roku kreacje wykonawcze wielkich dzieł muzyki oratoryjnej baroku i klasycyzmu. Współpracował  z takimi solistami jak: E. Indijć, M. Fedorova, Sz. Kończal, K. Jakowicz, P. Pławner, Ł. Błaszczyk, M. Boberska, U. Kryger, P. Kusiewicz, R. Minkiewicz, Cz. Gałka, J. Frekstein, R. Tesarowicz czy T. Chmielewski, a także ze znakomitym aktorem B. Wrocławskim. Jest inicjatorem powstania Stowarzyszenia Orkiestry Kameralnej Polish Camerata,  dyrektorem naczelnym i artystycznym orkiestry. W roku 2005 uzyskał tytuł doktora, a w 2011 habilitował się w dziedzinie artystycznej – dyrygentura. Jest profesorem UJK w Kielcach i dyrektorem festiwalu Dni muzyki w Ostrowcu Świętokrzyskim. Został wyróżniony Odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi. Honorowy członek Towarzystwa Muzycznego im. K. Nicze w Pabianicach.

 

ORKIESTRA KAMERALNA POLISH CAMERATA powstała w 1990 roku z inicjatywy uznanego polskiego wiolonczelisty i pedagoga prof. S. Firleja. Zespół składa się z muzyków Filharmonii im. A. Rubinsteina w Łodzi oraz kadry dydaktycznej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Wysoki poziom artystyczny zespołu zapewnił orkiestrze koncerty na prestiżowych festiwalach w kraju i za granicą. Orkiestra odbyła kilka większych tournee koncertowych m. in. w Hiszpanii w 1992 r., Niemczech i Francji w 1994 r. Zespół posiada w swym repertuarze dzieła muzyczne okresu baroku, klasycyzmu, romantyzmu, nie stroniąc także od muzyki współczesnej. Doskonali swe umiejętności w oparci o współczesną wiedzę muzykologiczną (traktaty muzykologiczne i przekazy rękopiśmienne). Orkiestra dokonała nagrań CD i DVD dla TVN i PWSTFiTv w Łodzi. Instytucja kultury – Zasłużony dla Kultury Polskiej. Od 2001 r. zespołem kieruje Marek Głowacki.

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail