Międzynarodowy Festiwal Słowo i Muzyka u Jezuitów

Międzynarodowy Festiwal Słowo i Muzyka u Jezuitów

18 stycznia 2019r (piątek) – Koncert Kolęd – Akademicki Chór Politechniki Łódzkiej

W związku ze śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i żałoby narodowej ogłoszonej w dniu pogrzebu tj. 19 stycznia 2019r, koncert Kolęd Chóru Akademickiego Politechniki Łódzkiej zostaje odwołany przez organizatorów.

 

Akademicki Chór Politechniki Łódzkiej

DYRYGUJE:

Magdalena Kościuszko

Akademicki Chór Politechniki Łódzkiej to zespół młodych ludzi wspólnie realizujących pasję, jaką jest śpiew. Łączy nas chęć spotykania się i pracowania nad repertuarem – dla satysfakcji z koncertów oraz występów konkursowych.

Chór to studenci – byli, obecni, przyszli i niedoszli, związani zarówno z Politechniką Łódzką, jak i innymi uczelniami Łodzi. Wspólnym mianownikiem jest zamiłowanie do śpiewu i ogólna muzykalność, objawiająca się nie tylko w trakcie prób i oficjalnych występów, ale również podczas spotkań poza „godzinami pracy”.

Chórem od strony artystycznej kieruje dyrygent od ponad dwudziestu lat Kierownik Katedry Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Łodzi, dr hab. Jerzy Rachubiński. Dyryguje również Chórem Mieszanym Stowarzyszenia Śpiewaczego „Harmonia” oraz Chórem Kameralnym Akademii Muzycznej w Łodzi. Pomaga mu w tym i zastępuje go, jego asystentka Magdalena Kościuszko.

Repertuar naszego chóru to pełen przegląd przez muzykę chóralną wszystkich epok. Wykonujemy zarówno utwory powszechnie znane, jak i te, których próżno szukać w repertuarze innych chórów. Ogromną satysfakcję czerpiemy nie tylko z wykonywania bogatego repertuaru a capella, ale również wielkich form wokalno-instrumentalnych.

Jako chór akademicki występujemy na uroczystościach związanych z macierzystą uczelnią. Często bierzemy udział w konkursach i festiwalach chóralnych w Polsce i za granicą. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w wymianie kulturalnej z różnymi zespołami, co zaowocowało kilkoma trasami koncertowymi po całej Europie. Koncertujemy podczas wydarzeń związanych z życiem kulturalnym regionu łódzkiego, a także na specjalne zaproszenia, w szczególności związane ze środowiskiem akademickim. W latach 2014-2017 współpracowaliśmy z organizatorami koncertów z serii Night of the Proms, które co roku odbywają się w wielu miastach Europy, a w powyższych latach odbywały się w Łodzi.

Pierwsze wzmianki o pojawieniu się chóru na Politechnice Łódzkiej sięgają 1951 roku. Ten pierwszy chór działał z przerwami do 1965 roku, a nieprzerwaną do dnia dzisiejszego działalność, Akademicki Chór Politechniki Łódzkiej rozpoczął w roku 1968 z inicjatywy studentów Wydziału Elektrycznego. Początkowo jako chór męski, po roku już mieszany i takim pozostał do dnia dzisiejszego.

 

więcej informacji:

Nasza strona internetowa: http://chor.p.lodz.pl/

Nasz fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/AChPL/

Nasz kanał na Youtubie: https://www.youtube.com/user/achpl 

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail