Międzynarodowy Festiwal Słowo i Muzyka u Jezuitów

Międzynarodowy Festiwal Słowo i Muzyka u Jezuitów

Społeczna rada renowacji organów

Przeżywając Rok Ignacjański – 500 lecie nawrócenia św. Ignacego z Lyoli (1521-2021) i 400 lecie jego kanonizacji (1622-2022), a zarazem obchodząc jubileusz 20-lecia Festiwalu „Słowo i muzyka u Jezuitów”, Stowarzyszenie „Słowo i muzyka u Jezuitów” wraz ze wspólnotą jezuicką, i parafialną oraz przyjaciółmi naszego kościoła w Łodzi, podejmują za zgodą i błogosławieństwem o. Superiora Remigiusza Recława SJ – przełożonego domu zakonnego niezwykłe wyzwanie konserwatorskie, jakim jest renowacja organów w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus, przy ul. Sienkiewicza 60.

SPOŁECZNA RADA RENOWACJI ORGANÓW W KOŚCIELE OJCÓW JEZUITÓW W ŁODZI przy Stowarzyszeniu „Słowo i Muzyka u Jezuitów”

 CHEŁMIŃSKA Jolanta - Przewodnicząca
 BOSAKOWSKI Romuald
 CHABLEWSKI Zbigniew
 CIEPŁUCHA Michał
 DŁUGOBORSKI Marcin
 GAWRYSIAK Magdalena
 GERLICZ Witold
 KRYSZTOFIAK Anna
 KOWALSKA Monika - Skarbnik
 ks. MAKULA Michał Ks. Proboszcz Parafii
 Ewangelicko-Augsburskej p. w. św. Mateusza w Łodzi
 MALINOWSKI Janusz
 PACYNIAK Tadeusz
 SEMOTIUK Bogusław
 SKRZYDLEWSKA Joanna
 STEFAŃSKI Krzysztof
 SZEWCZYK Dariusz
 SZYGENDOWSKA Agnieszka
 URBANIAK Krzysztof
 WIŚNIEWSKI Waldemar 

Organy w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi stanowią wspaniały przykład budownictwa organowego w drugiej połowie XIX wieku. W historie instrumentu wpisują się również dzieje Polski której wówczas na mapie Europy nie było. Organy powstały w słynnej dolnośląskiej firmie Schlag und Sőhne w Świdnicy i mimo granic dzielących ziemie Polski dotarły do nowej świątyni w Łodzi. W organach tych skrywa się przesłanie ze muzyka przekraczała granice i dziś również pozwala przekraczać granice w wymiarze duchowym.
Projekt rewitalizacji organów oparty o badania naukowe, pozwolił określić kierunek prac konserwatorsko organmistrzowskich – przywrócenie do pierwotnego założenia twórców instrumentu.
Oryginalnie organy wyposażone zostały w 36 głosów (35 zachowanych oryginalnych) rozdzielonych miedzy trzy sekcje dwie manuałowe i basową. Mechanizm traktury instrumentu wykonany został w systemie mechanicznych dźwigni cięgieł i przekładni opartych o wspomaganie pneumatyczne.
Unikalnym rozwiązaniem był wolnostojący stół gry – nie spotykany w instrumentach firmy Schlag und Sőhne w latach 80tych XIX wieku.
Płuca instrumentu stanowił zespół pięciu klinowych miechów umieszczonych w pomieszczeniu wieży kościoła. Znacznych rozmiarów miechy oraz wyjątkowa ich konstrukcja, to unikalny przykład budownictwa organowego w Łodzi.
O wyjątkowej wartości organów w kościele Ojców Jezuitów w Łodzi świadczą walory muzyczne, historyczne i konstrukcyjne. Mimo upływu 136 lat i różnych przemian, organy zachowały swój wyjątkowy charakter. Do przywrócenia jego pierwotnego stanu i brzmienia, ma doprowadzić gruntowny remont konserwatorsko – organomistrzowski.

Michał Klepacki, organmistrz

Planowane działania zakładają przywrócenie pierwotnego charakteru niezwykle cennym, unikatowym organom Schlag & Söhne, które są jedynym takim instrumentem w Łodzi. Celem naszym jest nie tylko podniesienie poziomu muzyki liturgicznej, a przez to wzbogacanie życia duchowego wiernych i wzmocnienie ich udziału w liturgii, ale także inwestycja ta wpisuje się w działania upowszechniania kultury na rzecz lokalnej społeczności.

Sądzimy, że zrealizowane przedsięwzięcie wzbogaci ofertę kulturalną miasta, nie tylko przywracając blask zabytkowemu dziełu sztuki organomistrzowskiej, lecz także ożywiając życie koncertowe miasta i służąc dobru kształcenia dalszych pokoleń organistów, w duchu akademickiej współpracy. Serdecznie zachęcamy do włączenia się w nasze dzieło, poprzez wsparcie finansowe i modlitewne. Niech nasz wspólny cel zostanie zrealizowany dla większej chwały Bożej, a także jako pochwała historii i dziedzictwa kulturowego miasta Łodzi.

o. Józef Łągwa SJ

i Stowarzyszenie „Słowo i muzyka u Jezuitów”

STOWARZYSZENIE
„SŁOWO I MUZYKA U JEZUITÓW”
90-058 Łódź, ul. Sienkiewicza 60
NIP: 725 20 70 699, REGON 101668607, KRS 0000475688
BANK PKO BP 19 1020 3352 0000 1502 0259 8613
z dopiskiem „Dar na renowację organów”

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej dokumentującej prace konserwatorskie.

https://organylodz.ujezuitow.eu