Międzynarodowy Festiwal Słowo i Muzyka u Jezuitów

Międzynarodowy Festiwal Słowo i Muzyka u Jezuitów

XI Festiwal Muzyczny Słowo i Muzyka u Jezuitów

W programie festiwalu trzy koncerty 4 października Opale Concerto – Richard Galliano i Missa brevis B-dur W.A.Mozart. 11 i 18 października dwa koncerty kameralne. W listopadzie koncerty towarzyszące, 2 listopada tradycyjne już Zaduszki Bluesowe, 8 listopada Koncert Patriotyczny a 15 listopada koncert chóralny w ramach konkursu 13 ŁÓDZKA JESIEŃ CHÓRALNA im. Prof. Henryka Blachy.4 października 2020 godz.16.00
Opale Concerto - Richard Galliano
 Aleksander Stachowski – akordeon
 Orkiestra Kameralna Arte Positiva
 Kamil Chałupnik – dyrygent

Missa brevis B-dur - W.A.Mozart
 Maria Hubluk-Kaszuba – sopran
 Magdalena Cieślak – mezzosopran
 Olga Maroszek – mezzosopran
 Kameralny Chór Żeński Rebelové
 Maria Hubluk-Kaszuba – przygotowanie chóru
 Orkiestra Kameralna Arte Positiva
 Kamil Chałupnik – dyrygent
 Słowo o muzyce – Witold Paprocki

11 października 2020 godz. 16.00
 Koncert muzyki kameralnej
 Aleksandra Fikus – skrzypce
 Barbara Karaśkiewicz – fortepian
 Słowo o muzyce – Witold Paprocki

18 października 2020 godz.16.00
 Koncert muzyki kameralnej
 Wiktoria Zawistowska –mezzosopran
 Bartosz Szulc – bas
 Mateusz Piechnat – fortepian
 Słowo o muzyce – Witold Paprocki
KONCERTY TOWARZYSZĄCE:
 
3 listopada godz.19.00
 ZADUSZKI BLUESOWE
 Bogusław Semotiuk i Przyjaciele
 (sala teatralna przy Kościele Ojców Jezuitów)
 
8 listopada godz.16.00
 KONCERT PATRIOTYCZNY
 
15 listopada godz.16.00
 13 ŁÓDZKA JESIEŃ CHÓRALNA
 im. Prof. Henryka Blachy
 Współorganizator Stowarzyszenie Śpiewacze“Harmonia”
 Kierownik Artystyczny - Małgorzata Ircha
Sponsorzy XI Festiwalu Słowo i Muzyka u jezuitów | Łódź 2020