Międzynarodowy Festiwal Słowo i Muzyka u Jezuitów

Międzynarodowy Festiwal Słowo i Muzyka u Jezuitów

Kwartet smyczkowy Arte Positiva | KULTURA W SIECI

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania koncertu który został utrwalony w ramach projektu „Kultura w sieci”.

Wykonawcy:
Kwartet smyczkowy A-dur op. 44
Małgorzata Korpysz – Owczarek
Patrycja Badowska Mirosław Pejski
Justyna Jakubowska

Słowo o muzyce: Witold Paprocki

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci