Stowarzyszenie „Słowo i Muzyka u Jezuitów”

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Słowo i Muzyka u Jezuitów” ukonstytuowało się w 2013 roku. W 2014 i 2015 roku, zorganizowało kolejne edycje V-ą i VI–ą Międzynarodowego Festiwalu Słowo i Muzyka u Jezuitów. Poprzednie edycje Festiwali były organizowane przez tych samych organizatorów, mimo że nie działali w ramach Stowarzyszenia. W ramach statutowej działalności Stowarzyszenie Słowo i Muzyka u Jezuitów zajmuje się organizacją koncertów muzycznych w ciągu całego roku. Jest to muzyka chóralna, organowa, kameralna, instrumentalna i solowa. Stowarzyszenie zajmuje się propagowaniem form teatralnych w ramach zespołów dziecięcych i młodzieżowych. Promuje działalność Positivo Arte. Jest to orkiestra kameralna składająca się z zawodowych muzyków oraz uczniów muzycznych szkół łódzkich oraz studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. Współpraca w ramach orkiestry pełni rolę edukacyjną i promocyjną młodych utalentowanych artystów środowiska łódzkiego. Szczególnie młodzież zrzeszona w orkiestrze, może zaistnieć w przestrzeni koncertowej, a to w dalszej perspektywie procentuje jako doświadczenie sceniczne.

Funkcjonowanie Stowarzyszenia „Słowo i Muzyka u Jezuitów”, jest oparte o identyfikację potrzeb społecznych, mieszkańców Łodzi i województwa, próbę znalezienia rozwiązań i oferowanie możliwości zapełnienia istniejących nisz z zakresu szeroko pojętej kultury i sztuki w środowisku łódzkim.

Ojcowie Jezuici w Łodzi, obejmują wsparciem i służą bieżącą pomocą Stowarzyszeniu, w zakresie realizowanych przedsięwzięć i imprez kulturalnych.

Stowarzyszenie „Słowo i Muzyka u Jezuitów”, jest organizacją non-profit. Rozwój  działalności zależy od możliwości finansowych Stowarzyszenia i pozyskiwanych środków z dotacji. Każdego roku na przełomie września i października planujemy organizacje kolejnych edycji Festiwalu. Jednak bez pomocy i Wsparcia Zarządu Województwa Łódzkiego, nie uda nam się zrealizować tych planów i zamierzeń. Zabiegamy, aby w dalszym ciągu promować – na terenie Łodzi i województwa – działalność kulturalną także na rzecz dzieci i młodzieży oraz rozwinąć działalność koncertową.

 

działalność nieodpłatna pożytku publicznego

1) organizowanie imprez artystycznych, festiwali, koncertów, spektakli, wystaw, projekcji filmowych, performance, prelekcji, spotkań autorskich i literackich, spotkań oświatowo – wychowawczych, spotkań dyskusyjnych,

2) promowanie wybitnych twórców i ich dzieł, w tym młodych artystów z Łodzi i regionu,
3) organizowanie i rozwijanie działalności dobroczynno-charytatywnej mającej na celu niesienie pomocy ludziom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
4) prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym, popularyzowanie postaw i działań etycznych, zgodnych z zasadami religii chrześcijańskiej,

5) prowadzenie działalności szkoleniowej i poradniczej, propagowanie osiągnięć nauki kształtującej i rozwijającej osobowość człowieka i jego wrażliwość na kulturę, muzykę, teatr i pomoc wzajemną,

6) prowadzenie działalności mającej na celu zachowanie, modernizacje i konserwacje sprzętu muzycznego – zabytkowego kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 60.

7) prowadzenie działalności wydawniczej,

8) transmitowanie wydarzeń i projektów artystycznych za pomocą mediów elektronicznych w tym internetu,

9) organizowanie warsztatów i kursów mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych polskich i zagranicznych artystów oraz specjalistów różnych dziedzin nauki i sztuki,

10) promowanie innowacyjnych projektów artystycznych

 

adres:

„SŁOWO I MUZYKA U JEZUITÓW”

KRS: 0000475688;  NIP: 7252070699; nr REGON: 101668607

SIENKIEWICZA 60, 90-­058  ŁÓDŹ

tel: 607 777 759

e-mail: ujezuitow@gmail.com    http://ujezuitow.eu

numer rachunku bankowego: 14102033780000170202607760

nazwa banku: PKO BP 3 ODDZIAŁ W ŁODZI

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Józef Łągwa SJ -­ Prezes Zarządu

Jolanta Chełmińska – Wiceprezes Zarządu

Monika Kowalska – Skarbnik

Krzysztof Grzeszczak – Sekretarz

Bogna Janiec – Członek Zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA

Zygmunt Chabowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Agnieszka Węgrzyńska – Zastępca Przewodniczącego

Andrzej Kolarski – Sekretarz Komisji Rewizyjnej

 

DYREKCJA FESTIWALU

Józef Łągwa SJ, DYREKTOR FESTIWALU nadzoruje wszystkie działania festiwalu na wszystkich jego etapach: od pozyskania sponsorów, mecenasów, patronów, promocję festiwalu przed jego rozpoczęciem, realizację festiwalu aż do jego zakończenia i rozliczenia. Od lat zajmuje się organizacją koncertów, w tym w ramach Festiwalu Słowo i Muzyka u Jezuitów w Łodzi, a także w Jastrzębiej Górze. W listopadzie 2014 roku, O. Józef Łągwa został uhonorowany „Odznaką za zasługi dla miasta Łodzi”, przez Prezydent Miasta Hannę Zdanowską. W 2012 r. otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Rekolekcjonista, organizator pomocy rodzinom internowanych i więzionych (leki, odżywki dla dzieci, dary, opieka prawna, wsparcie), katecheta, współorganizator z o. Józefem Kozłowskim i mszy św. z udziałem znanych aktorów.

1986 – 1993, duszpasterz młodzieży i dzieci w parafii św. Andrzeja Boboli w Szczecinie.

W 1987 współtwórca (we współpracy z Andrzejem Milczanowskim, Janem Tarnowskim, Przemysławem Nagórskim) Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele oo. Jezuitów w Szczecinie jako przykrywki dla spotkań opozycji, prelegent w środowisku pracowniczym (Stoczni, Portu, Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, kolejarzy) nt. nauczania Jana Pawła II. W 1988 opiekun strajkujących (wizyty, kazania patriotyczne, posługa kapłańska, organizowanie projekcji filmowych, dostarczanie informacji)

1993-1997, duszpasterz młodzieży i dzieci w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdańsku, 1997-1998, duszpasterz w Domu Zakonnym III Probacja w Jastrzębiej Górze,

1998-2005, proboszcz, przełożony wspólnoty w parafii Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi,

od 2005 proboszcz, superior wspólnoty zakonnej w Domu Zakonnym i parafii św. Ignacego Loyoli w Jastrzębiej Górze; obecnie jest duszpasterzem w Parafii Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi.

 

Krzysztof Grzeszczak – kompozytor, teoretyk muzyki, organista i pedagog. Dyrektor artystyczny festiwalu – odpowiedzialny za dobór wykonawców festiwalu oraz opracowanie programu artystycznego poszczególnych koncertów we współpracy z wykonawcami. Kieruje oraz nadzoruje realizację szczegółowych zadań festiwalowych, dbając o wysoki poziom artystyczny planowanych wydarzeń.

Urodził się w 1965 r. w Makowie Mazowieckim. Po uzyskaniu dyplomu z teologii na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1993) (dawniej Akademia Teologii Katolickiej ) rozpoczął studia w Akademii Muzycznej w Łodzi, które ukończył z wyróżnieniem w dwóch specjalnościach: kompozycji w klasie prof. Jerzego Bauera (1999) i teorii muzyki pod kierunkiem prof. Franciszka Wesołowskiego (2000). Wcześniej pobierał lekcje harmonii i kontrapunktu u prof. Franciszka Wesołowskiego (1987-89)oraz lekcje gry na organach u prof. Feliksa Rączkowskiego i lekcje śpiewu u prof. Tatiany Mazurkiewicz. Korzystał także z konsultacji dyrygenckich u prof. Stefana Stuligrosza. Podczas studiów kompozytorskich kontynuował naukę gry na organach u prof. Piotra Grajtera. Jako organista współpracował z Chórem Kameralnym Akademii Muzycznej w Łodzi, z którym występował w koncertach krajowych i zagranicznych (19972001).

Od 1999 wykłada w Akademii Muzycznej w Łodzi. W 2001 został członkiem Związku Kompozytorów Polskich. W 2004 uzyskał stopień doktora sztuki, a 2013 stopień doktora habilitowanego. Jest laureatem konkursów kompozytorskich w kraju i za granicą. Od wielu lat pełni funkcję organisty i organizatora koncertów muzyki chóralnej, organowej i kameralnej w łódzkich kościołach oraz współorganizatora Sesji MUSICA MODERNA. W swoim dorobku kompozytorskim posiada ponad 260 utworów, wśród których są kompozycje orkiestrowe, oratoryjne, kameralne, wokalno instrumentalne, chóralne oraz solowe. Jego kompozycje doczekały się już ponad 380 udokumentowanych wykonań na wielu festiwalach krajowych i zagranicznych, m. in. w Austrii, Czechach, Węgrzech, Słowenii, Niemczech, Holandii, Belgii, Szkocji, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i USA.